#18 Rośnie fala niezadowolenia

Z dnia na dzień zadajemy sobie pytanie, ile jeszcze zwykły zjadacz chleba jest w stanie wytrzymać? Spadek popytu na węgiel, to obniżenie wydobycia, a obniżenie wydobycia to blokada przyjęć. Rozpędza się maszyna wzrostu cen energii i ciepła, a te z kolei sięgają już dna naszych portfeli. Do tego funduje się nam propozycje zmian w ustawie emerytalnej i zamykanie dużych zakładów pracy. Bardzo poważne sprawy traktuje się równie niepoważnie, podejmując nieprzemyślane i głupie decyzje, których konsekwencje ponosimy. Te zasady domina są nam doskonale znane. Mam jednak nadzieję, że spokój i cisza tkwiąca w milczącej większości zostanie w końcu przerwana i ktoś to zauważy, nim będzie za późno. W społeczeństwie zaczyna narastać fala niezadowolenia i tylko czekać aż się przeleje. Wciąż czekamy, że rządzący politycy przestaną się arogancko zachowywać i z ich twarzy zniknie głupi, arogancki uśmieszek, a zechcą z nami rozmawiać dla własnego i naszego dobra. Wytyka się nam wysokie koszty produkcji tylko, że nikt nie raczy spojrzeć na rosnące ceny stali i że monopoliści nas karmią coraz droższymi maszynami i materiałami. Kropką nad „i” w procesie rujnowania naszej gospodarki i górnictwa są zaostrzone kryteria pakietu klimatycznego, które spowodują przeniesienie zakładów i miejsc pracy do krajów, których pakiet nie dotyczy. Polityka klimatyczna UE nie zahamuje wzrostu w atmosferze CO2, ale może zrujnować gospodarkę krajów do niej przynależących. Nakładanie wysokich opłat i kar  za przekroczenia norm nakręci spiralę cen w każdej dziedzinie naszego życia – tyle jeśli chodzi o sprawy nurtujące górniczą społeczność.

A teraz coś z naszego związkowego poletka…

ZZG w Polsce jest, przy sześciu innych związkach, najliczniejszą organizacją związkową w naszej kopalni  „Marcel". W swoich szeregach zrzeszamy prawie jedną trzecią załogi liczącej ponad trzy tysiące pracowników. Udaje nam się skutecznie utrzymywać uzwiązkowienie i pozyskiwać nowych członków podejmując wiele działań na rzecz ochrony i obrony tak ciężko wywalczonych praw i przywilejów górniczych, na które próbuje się coraz częściej podnosić rękę.  Bierzemy najliczniejszy, wśród kopalń byłej Rybnickiej Spółki Węglowej, udział we wszelkich demonstracjach, manifestacjach, czy akcjach protestacyjnych. W imieniu załóg artykułujemy żądania w petycjach składanych w Katowicach i w Warszawie. W słusznych działaniach wspieramy również inne organizacje oraz związkowców poza granicami kraju w Brukseli i Pradze, wyrażając dezaprobatę dla podejmowanych często nieprzemyślanych, rozwiązań w stosunku do branży górniczej, kopalń i pracujących w nich załóg. Solidaryzujemy się ze wszystkimi, którym przyświeca cel ochrony miejsc pracy i godnych warunków pracy i płacy. Przypominamy pracodawcom o podmiotowym, a nie przedmiotowym traktowaniu ludzi pracy, dzięki którym sami mają zatrudnienie i środki do życia. Dzięki szerokiemu spojrzeniu na całą gamę problemów, z jakimi przychodzi nam się ścierać potrafimy ukazywać potrzeby załogi na naradach i spotkaniach w różnym gremiach, czego efektem są wynegocjowane rozwiązania. W ramach szeroko pojmowanego dialogu społecznego staramy się współpracować z kierownictwem kopalni, poszczególnymi jej działami i organizacjami związkowymi, aby wypracować wspólne stanowisko w wielu kwestiach budzących wcześniej sporo niepotrzebnych zgrzytów i emocji. Staramy się być czujnymi i szybko reagować wszędzie tam, gdzie dzieje się krzywda ludzka. Współpracujemy z wszystkimi, którzy oczekują naszej pomocy i na pomoc, których możemy również i my liczyć. Potrafimy w kopalni się porozumieć i wzajemnie się wspierać, co niewątpliwie wpływa na dobrą atmosferę i efekty podejmowanych działań - czego, nie ukrywam, inni nam zazdroszczą. Udało się nam wypracować, wśród funkcjonujących organizacji, platformę zrozumienia i wzajemnego poszanowania, co konstruktywnie wpływa na wizerunek organizacji i stanowi o ich sile w zakładzie. Wśród wielu spraw, z jakimi przychodzi nam, na co dzień się ścierać, są sprawy prozaiczne, ale i problemy, które wymagają dobrego rozpoznania, aby znaleźć ich właściwe rozwiązanie.

Będąc obecnymi wśród załogi nie pozostajemy obojętni na płynące z dołu sygnały o naruszaniu zapisów Prawa i Kodeksu pracy. Staramy się, w miarę możliwości, szybko reagować podejmując rozmowy z kierownictwem zakładu, zakładowym inspektorem pracy oraz służbami BHP. Przypomnę, że ostatnie  referendum strajkowe, dało przyzwolenie na jego zorganizowanie, jeżeli nie zostaną podjęte rozmowy w temacie zgłoszonych postulatów.

W statucie naszej organizacji mamy również zapisane prowadzenie działalności szkoleniowej, sportowo –rekreacyjnej i sanatoryjno-wypoczynkowej, podejmujemy skutecznie to zadanie.

Od szeregu lat uzupełniamy niejako propozycje działu socjalnego organizując festyny, wczasy i wycieczki, które cieszą się wielkim powodzeniem. Wśród corocznych imprez nie brakuje spotkań gwareckich, zawodów wędkarskich czy turniejów piłki nożnej i siatkowej.

Ten rok rozpoczęliśmy od organizowanych kuligów i wycieczek w rejonie Zakopanego i Wisły Czarne.

Marian Małecki
Przewodniczący ZZG w Polsce
w KWK "Marcel"

 

 

 

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem