Co oznacza dla mnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego ?

Prawo do emerytury nabyłem w 2010r zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami dalej pracowałem i pobierałem wypracowaną emeryturę. Nie rozwiązałem umowy o pracę, jak to wskazywał ZUS i dlatego zawieszono mi moją emeryturę. Bardzo się cieszyłem, gdy usłyszałem, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy nakazujące zwolnienie się z pracy przez emerytów są niekonstytucyjne. Co to oznacza dla mnie ?

B.Z. – Katowice

Józef Solich odpowiada:
Istotnie, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zmiany wprowadzone art.6 pkt.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2010r w zakresie w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011r bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że w Pana przypadku należy wystąpić do ZUS-u o wypłatę niesłusznie zawieszonej emerytury wraz z odsetkami za zwłokę, co też prawdopodobnie Pan uczynił.

Jednak należy podkreślić, że osoby które dostosowały się do obowiązującej ustawy i rozwiązały umowę o pracę i z tego tytułu doznały uszczerbku w dochodach, niestety nie będą mogły wnosić roszczeń do ZUS-u, sądzimy, że najwłaściwszym kierunkiem byłoby w tym przypadku roszczenie skierowane w stosunku do skarbu Państwa. Ponadto przypominamy, że Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował zmiany przepisów dla osób, które nabyły prawo do świadczeń emerytalnych po dniu 01.01.2011r a więc omawiane postanowienia nie dotyczą tych osób.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem