Kiedy posiadany staż pracy powoli ubiegać się o emeryturę?

Posiadam 37 letni staż pracy, w tym 20 lat pod ziemią oraz 4000 dniówek zaliczanych w wymiarze półtora krotnym. Ponadto informuję, że do dnia 31.12.1998r. posiadałem 27 lat pracy, w tym 10 lat pod ziemią. Obecnie stan mojego zdrowia nie pozwala mi na kontynuowanie zatrudnienia. Prawdopodobnie w miesiącu czerwcu, tzn. po wykorzystaniu 180 dni L4, lekarz wyśle mnie na rentę, gdyż nie rokuje poprawy zdrowia – problemy z kręgosłupem. Proszę o informację, kiedy posiadany staż pracy pozwoli mi uzyskać prawo do emerytury i jakiej? Pracuję w kopalni należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Czy przechodząc na rentę lub emeryturę otrzymam odprawę emerytalną?

H.Z. – Katowice

 

Józef Solich odpowiada:
W piśmie swoim nie podał Pan ilości dni chorobowych, występujących po dniu 14 listopada 1991r., a ma to istotne znaczenie przy określaniu pracy górniczej. O prawo do emerytury górniczej będzie Pan mógł ubiegać się po udowodnieniu 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy określonej w artykule 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS i ukończeniu wieku 50 lat. Z Pana wyliczeń wynika, iż posiada Pan 20 lat pracy górniczej oraz 4000 dniówek półtorakrotnych, co oznacza, że do tego 20 letniego stażu pracy górniczej doliczy się 7 lat, 6 miesięcy i 20 dni. Tak więc obecnie posiada Pan staż pracy górniczej w wymiarze 27 lat, 6 miesięcy i 20 dni. Od tego okresu musi Pan odjąć wszystkie dni niezdolności do pracy, występujące po dniu 14 listopada 1991 rok, jeśli nie chorował Pan więcej niż 2 lata, 6 miesięcy i 20 dni, to może Pan obecnie starać się o prawo do emerytury górniczej na podstawie postanowień artykułu 50a, ustęp 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Gdyby natomiast posiadał Pan więcej dni niezdolności do pracy, i nie byłby Pan w stanie wykazać wymaganych 25 lat pracy górniczej, może Pan ubiegać się o emeryturę na podstawie postanowień artykułu 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, gdyż na dzień wejścia w życie ustawy posiadał Pan wymagany staż co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej. Ten staż pracy górniczej pozwoli Panu ubiegać się o prawo do emerytury na podstawie postanowień artykułu 39, tzn. poprzez obniżenie wieku emerytalnego o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. W Pana przypadku obowiązujący wiek emerytalny, który dla mężczyzn wynosi 65 lat, obniży się o 10 lat, gdyż w piśmie swoim podał Pan, że posiada Pan co najmniej 20 lat pracy górniczej. W tym przypadku mógłby ubiegać się Pan o emeryturę po ukończeniu wieku 55 lat. Gdyby jednak okazało się, że w okresie tych 20 lat chorował Pan, to te dni odlicza się z tego stażu, a obniżenie wieku emerytalnego nastąpi wyłącznie za pełne lata pracy górniczej, a więc określony wiek 55 lat może w takim przypadku wzrosnąć. Ponadto informujemy, że zgodnie z postanowieniami załącznika nr 20 Holdingowej Umowy Zbiorowej: „Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem prawa do emerytury lub renty”. Tak więc czy przejdzie Pan na emeryturę, czy też rentę, w świetle wyżej wymienionych postanowień, otrzyma Pan jednorazową odprawę.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem