Czy stanowisko KHW w zakresie urlopów zdrowotnych i urlopu szkoleniowego?

Czytałem kiedyś w „Górniku”, że urlop zdrowotny zaliczany jest do wymaganych 25 lat pracy górniczej uprawniających do emerytury górniczej bez względu na wiek. Obecnie w kopalniach  KHW S.A. twierdzą, że między innymi urlopy zdrowotne i urlop szkoleniowy nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury. Czy jest to zgodne z obowiązującym prawem?

S.Z. -  Katowice

 

Józef Solich odpowiada: 

Nadal podtrzymujemy swoje stanowisko, że tzw. urlop zdrowotny wynikający z postanowień art. 32 czy też wynikający z postanowień art.41 Holdingowej Umowy Zbiorowej podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej. Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 02.12.2008r sygn. akt AUa 449/09 ustalił, że:

  1. Regulacja art.154 §1 KP wyznacza jedynie podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego, który może być odmiennie, tj. korzystniej unormowany choćby w umowie o pracę czy też w układach zbiorowych pracy, biorąc pod uwagę specyficzne warunki panujące na danym stanowisku pracy bądź charakterystyczne dla określonego zawodu, nie pozbawiając jednak takiego dodatkowego urlopu charakteru urlopu wypoczynkowego, którego przeznaczeniem jest przede wszystkim wypoczynek i regeneracja sił konkretnego pracownika. Tym bardziej, iż zarówno umowa o pracę, jak i układ zbiorowy pracy stanowią źródła prawa pracy tożsame z Kodeksem pracy.
  2. Okresy korzystania z  dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługującego na podstawie przepisów układu zbiorowego pracy podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu okresu pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.
    [Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2010/4/8/80]

Ponadto Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 25.09.2008r sygn. akt III AUa 17454/07 orzekł, że:

  1. Miesiące, w których pracownik wykorzystał dni wolne od pracy udzielone za przepracowane w okresach wcześniejszych soboty i niedziele ( a więc pracę wykonywaną w ponadnormatywnym czasie pracy) podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu okresów pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy
  2. Miesiące, w których pracownik korzystał z urlopu szkoleniowego udzielonego przez zakład pracy na  postawie §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993r w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych nie podlegają wyłączeniu z okresu pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.
    [Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach rok 2009r, nr.3, poz.4]

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, ze informacja przekazana na Kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przez Centrum Usług Wspólnych jest niezgodna z obowiązującymi przepisami bowiem  w/w prawomocne wyroki Sądu  Apelacyjnego jasno określają jakie przepisy regulują w/w zagadnienia.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem