Kiedy będę mógł ubiegać się o prawo do emerytury?

Przepisy emerytalne ulegają ciągle zmianie, nie bardzo potrafię w tym gąszczu przepisów usytuować siebie. Proszę zatem o określenie moich przyszłych uprawnień emerytalnych. Oto przebieg mojej pracy zawodowej:

12.09.1979 – 31.03.1986 uczeń, ślusarz-spawacz
10.04.1986 – 14.02.1987 ślusarz-spawacz
10.03.1987 – 26.02.1988 spawacz
07.03.1998 – 05.06.1990 spawacz na powierzchni
06.06.1990 – 25.11.1997 ślusarz-spawacz pod ziemią
26.11.1997 – 28.11.1997 urlop bezpłatny
29.11.1997 – 29.02.2008 ślusarz-spawacz pod ziemią

Informuję, że dalej pracuję pod ziemią.

B.W. – Jastrzębie Zdrój

Józef Solich odpowiada:
Na podstawie przedłożonych świadectw pracy stwierdzamy, że na dzień 28.02.2008 r. posiada Pan staż okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 28 lat, 4 miesięcy i 2 dni, w tym 17 lat, 8 miesięcy i 22 dni pracy górniczej. W przesłanych nam dokumentach nie przedstawił Pan tzw. karty zasiłkowej, a więc z ww. stażu należy odjąć okresy niezdolności do pracy z tytułu choroby począwszy od 14 listopada 1991 r. Tak ustalony staż pracy pozwoli na prawidłowe ustalenie uprawnień emerytalnych. Dodatkowo, aby ustalić staż pracy górniczej należałoby dostarczyć jeszcze wykaz dniówek półtorakrotnych, bowiem w Pana przypadku będzie to miało istotne znaczenie. Pana przebieg pracy oraz ogólny staż nie pozwala na zastosowanie postanowień art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, gdyż nie posiadał Pan wymaganego stażu okresów składkowych i nieskładkowych na dzień wejścia w życie omawianej ustawy, tj. na dzień 01.01.1999 r. Obecny staż pracy pozwoli Panu w przyszłości ubiegać się o emeryturę pomostową, jednak prawo do niej nabędzie Pan dopiero po ukończeniu wieku 60 lat. Biorąc pod uwagę fakt, że nadal wykonuje Pan pracę pod ziemią sądzimy, że po ukończeniu wieku 50 lat będzie Pan mógł ubiegać się o prawo do emerytury górniczej. Warunkiem nabycia prawa do emerytury górniczej po ukończeniu wieku 50 lat jest udowodnienie co najmniej 25 lat pracy górniczej łącznie z dniówkami półtorakrotnymi. Aby upewnić się kiedy nabędzie Pan prawo do emerytury radzimy zwrócić się do byłych zakładów górniczych o wykaz dniówek półtorakrotnych.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem