Czy niesłyszący pracownik umysłowy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pójdzie na wcześniejszą emeryturę ?

Czy niesłyszący pracownik umysłowy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pójdzie na wcześniejszą emeryturę ?

Jestem niesłyszącym pracownikiem z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ( dawną II grupą inwalidzką). Pracowałem w dawnym  zakładzie projektowym przy dawnych Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu od 27 czerwca 1983r do 31lipca 1986r jako pracownik umysłowy – kreślarz. Od 1 lipca1986r zostałem inwalidą II grupy. Później pracowałem w biurze projektów „ Bipromet” S.A. w Katowicach od 1 sierpnia 1986r do 30 października 1992r jako kreślarz. Pracuję w Kopalni Węgla Kamiennego  od 4 listopada 1992r na stanowisku inspektora do spraw kartografii. Pracuję 7 godzin dziennie. Informuję, że urodziłem się w 1962r.  Czy w związku z moim inwalidztwem istnieje możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę?

M. K. – Oświęcim

Józef Solich odpowiada:

Z przykrością musimy stwierdzić, że ustawa z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach FUS nie przewiduje dla  urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r żadnych wcześniejszych emerytur dla osób niepełnosprawnych.

Omawiana ustawa przewiduje dla wszystkich osób niezdolnych do pracy tylko rentę. W rozumieniu ustawy, osobą niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Z pisma Pana, że pomimo zaliczenia Pana jako osobę niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie jest Pan obecnie osobą niezdolną do pracy w rozumieniu cytowanej ustawy.

Biorąc pod uwagę fakt, że został Pan zaliczony do niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może Pan  korzystać z uprawnień wynikających z postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Właśnie z tego tytułu ma Pan prawo do:

  1. skróconego czasu pracy w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo z wynagrodzeniem jak za normalny wymiar czasu pracy,
  2. dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy,
  3. dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym,
  4. zwolnienia od pracy w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

Łączny urlop dodatkowy i zwolnienie od pracy na rehabilitację nie może przekraczać 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. 

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem