Dlaczego ZUS odmawia mi prawa do emerytury górniczej?

W załączeniu przekazuję decyzję ZUS, którą to decyzją ZUS odmawia mi prawa do emerytury górniczej. Nie mogę się zgodzić z tą decyzją, bowiem mam wymagane 25 lat pracy i 15 lat pracy górniczej. Proszę o szybką odpowiedź, jakie mam szanse w Sądzie?

P.J. - Ludwikowice Kłodzkie

 

Józef Solich odpowiada:
Musimy stwierdzić, iż przekazana nam decyzja ZUS w Wałbrzychu jest bardzo dokładna i rzetelnie uzasadniona. W przedstawionej sytuacji mamy uwidoczniony błędny pogląd, że wystarczy udokumentować przynajmniej 15 lat pracy górniczej i można ubiegać się o prawo do emerytury górniczej jeśli posiada się dodatkowo inny staż pracy uzupełniający brakujący staż do wymaganych 25 lat.. Tak jednak nie jest! Otóż ZUS wyraźnie zaznaczył, że zgodnie z postanowieniami art. 50a ust. 1 górnicza emerytura przysługuje osobie, która ukończyła wiek 55 lat i udokumentowała co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonych w art. 50c ust. 1. A więc ustawodawca wyraźnie wskazał, że nie może to być każda inna praca, lecz praca równorzędna z pracą górniczą, którą ustawodawca wyraźnie określił w postanowieniach art. 50c ust. 2, i tak jest to: Zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa w urzędach górniczych, jeżeli zatrudnienie jest związane z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach (…) pod warunkiem uprzedniego przepracowania w kopalniach (…) co najmniej 10 lat pod ziemią na odkrywce, w kopalniach siarki albo na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu. Zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujące pracy wymienione w punkcie 1 i 2 przeszli w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4. Z decyzji ZUS wynika, że w Pana przebiegu pracy zawodowej nie było ww. okresów pracy równorzędnej, co oznacza, że Pańskie uprawnienia emerytalne należy rozpatrywać w oparciu o postanowienia art. 184 w związku z art. 39 tzn. poprzez obniżenie wieku emerytalnego o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Warunkiem zastosowania ww. postanowień jest legitymowanie się w dniu wejściu w życie ustawy, tj. w dniu 01.01.1999 r. co najmniej 25 lat okresów składkowych w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej. Te warunki Pan spełnia. Obecnie legitymuje się Pan stażem pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze w ilości 14 lat, 7 miesięcy i 14 dni, a więc ogólnie obowiązujący wiek emerytalny (tj. 65 lat) obniży się w tym przypadku o 7 lat, co oznacza, że o prawo do emerytury będzie Pan mógł ubiegać się po ukończeniu wieku 58 lat. W tym stanie prawnym nie widzimy podstaw do odwołania się od omawianej decyzji ZUS w Wałbrzychu, gdyż jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem