Zatrudnienie przy przeróbce węgla uwzględnione przy ustalaniu urlopu dodatkowego?

Proszę o udzielenie mi informacji na temat urlopu dodatkowego, przysługującego pracownikom zatrudnionym w kopalniach pod ziemia. Od 15 lat pracuję na przeróbce mechanicznej węgla w jednej z kopalń KW S.A. W chwili obecnej jestem w trakcie załatwiania przeniesienia do pracy pod ziemią. Jak w mojej sytuacji będzie wyglądała sprawa urlopu dodatkowego? Czy będzie mi się należał ten urlop i w jakim wymiarze?

Tomasz

Józef Solich odpowiada:
Zgodnie z postanowieniami §14 Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2004 r. pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A., a organizacjami związków zawodowych, uregulowania nie ujęte w Porozumieniu, a wynikające ze stosowanych postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy pozostają bez zmian do czasu wynegocjowania nowego zakładowego układu zbiorowego pracy. W związku z tym, że nie podał Pan na której kopalni pracuje, udzielimy odpowiedzi w oparciu o postanowienia wypowiedzianego ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, gdyż postanowienia dotyczące urlopów dodatkowych były identycznie uregulowane w zakładowych UZP. Zgodnie z powyższym „pracownikom po 5 latach pracy pod ziemią przysługuje dodatkowo urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni kalendarzowych, płatnych jak za 5 dni, a po 10 latach – w wymiarze 8 dni kalendarzowych płatnych jak za 8 dni”. W świetle powyższego, należy stwierdzić, że do prawa do urlopu dodatkowego zalicza się wyłącznie okresy pracy pod ziemią. Ponadto, urlop ten przysługuje pod warunkiem przepracowania pod ziemią co najmniej ½ ogólnej liczby dni pracy w roku poprzedzającym rozpoczęcie urlopu. Strony ponadzakładowego układu zbiorowego pracy w interpretacjach z dnia 28.08.1992 r. stwierdziły, że do uzyskania prawa do dodatkowego urlopu zaliczana jest tylko praca pod ziemią. W świetle powyższego należy stwierdzić, że w Pana przypadku okres pracy na przeróbce mechanicznej węgla nie będzie uwzględniany przy ustalaniu prawa do urlopu dodatkowego.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem