Wypowiedzenie umowy o pracę

Pracownik może nie zgodzić się z wypowiedzeniem i złożyć powództwo do sądu w terminie wskazanym na wypowiedzeniu. Jeśli pracownik zgadza się z wypowiedzeniem i go nie kwestionuje, to następuje procedura związana ze zwolnieniem.

Jeżeli pracodawca wypowiedział umowę o pracę, pracownik nabywa prawo do zwolnienia (urlopu) na poszukiwanie pracy. Wymiar tego zwolnienia wynosi:

  1. 2 dni robocze w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia.
  2. 3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia - nawet w razie skrócenia tego okresu.

Za okres zwolnienia na poszukiwanie pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.

Po ustaniu stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. To świadectwo musi zostać wydane bez względu na to, czy pracownik się tego domaga.

UWAGA: Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Świadectwo pracy powinno zostać wydane najpóźniej w ostatnim dniu wypowiedzenia tak, aby pracownik mógł podjąć nową pracę u innego pracodawcy.

W świadectwie pracy pracodawca podaje następujące dane:

  1. okres i rodzaj wykonywanej pracy,
  2. zajmowane przez pracownika stanowiska,
  3. tryb rozwiązania stosunku pracy albo konieczność wygaśnięcia tego stosunku,
  4. ewentualne zajęcia z wynagrodzenia za pracę - zgodnie z przepisami o egzekucji,
  5. inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika w zakresie prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych (wymiar czasu pracy, wykorzystanie urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, wynagrodzenie za choroby w roku ustania stosunku pracy, skrócenie okresu wypowiedzenia).

Na wniosek pracownika pracodawca może zamieścić w świadectwie pracy informacje o wysokości składników wynagrodzenia za pracę, uzyskanych kwalifikacji, przywróceniu pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia.

W razie błędów w treści świadectwa pracy, pracownik może żądać uch sprostowania. Pracownik ma 7 dni na złożenie wniosku o sprostowanie tego świadectwa. Termin jest liczony od dnia otrzymania świadectwa pracy.

Jeśli pracodawca nie chce sprostować świadectwa pracy, to pracownik może skierować sprawę do sądu.

Małgorzata Karolczyk
www.forumpokrzywdzonych.pl

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem