Pobieram świadczenie emerytalno-rentowe w zbiegu – czy mogę podjąć pracę?

Czy będąc rencistą z tytułu choroby zawodowej (słuch) od 1991 r. oraz emerytem od 2004 r. (w wysokości 50%) wolno mi pracować i w jakiej wysokości mogą być moje dochody? Proszę o podanie mi podstawy prawnej mojej obecnej sytuacji bez względu na to czy mogę pracować czy nie. Liczę na wyczerpującą odpowiedź, która rozwieje moje wątpliwości na podany wyżej temat.

M.M. - Bielawa

 

Józef Solich odpowiada:
Z pisma wynika, że pobiera Pan świadczenie emerytalno-rentowe w zbiegu na podstawie postanowień art. 26 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z postanowieniem ww. art.26

"Osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru:

  1. Przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo:
  2. Emeryturę powiększoną o połowę renty.”

Natomiast ust. 3 stwierdza, że:


"Przepisy ust. 1 nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, niezależnie od wysokości tego przychodu."

Tak więc, zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 3 omawianej ustawy, osoba uprawniona do świadczenia w zbiegu nie może osiągać przychodu powodującego zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia niezależnie od wysokości tego świadczenia. Oznacza to, że w obecnym stanie nie może Pan osiągać żadnego przychodu z tytułu zatrudnienia. Gdyby Pan osiągnął jakikolwiek dochód, utraci Pan prawo do świadczenia w zbiegu i będzie Pan otrzymywać świadczenie korzystniejsze, tj. albo rentę z tytułu choroby zawodowej, albo emeryturę.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem