Czy będę mogła ubiegać się o rentę rodzinną?

Ostatnio w naszej kopalni coraz głośniej mówi się o redukcji zatrudnienia. Jestem wdową po górniku, mąż zmarł w grudniu 2005r, wtedy miałam 48 lat, a córka 23 lata, która kontynuuje studia i pobiera z tego tytułu rentę rodzinną. Zaznaczam, że sama nigdy nie występowałam o prawo do renty rodzinnej po mężu. Czy obecnie będę mogła skorzystać z renty rodzinnej?

M.K.- Sosnowiec

 

Józef Solich odpowiada:
Kilkakrotnie omawialiśmy ten temat jednak widać, że nadal dla wielu osób jest on niezrozumiały. Zgodnie z postanowieniami art.70ust.1 ustawy o emeryturach rentach z FUS: „Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli; 1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo 2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli się kształci w szkole-18 lat, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. 2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust.1 pkt.2.” Z powyższego wynika że wymagany wiek 50 lat osiągnęła Pani 2 lata po śmierci męża i od tego czasu do grudnia 2010r mogła Pani występować o przyznanie prawa do renty rodzinnej. Natomiast z tytułu wychowywania córki mogła Pani ubiegać się o prawo do renty rodzinnej w ciągu 5 lat od zaprzestania wychowywania córki. W świetle ustawy zaprzestanie wychowywania dziecka, które się kształci w szkole następuje po osiągnięciu 18 lat życia. Z pisma wynika, że córka obecnie 23 lata i nadal się kształci. Oznacza to, że upłynął również 5 letni okres umożliwiający Pani ubieganie się o rentę rodzinną z tytułu wychowywania córki, co nie oznacza że córka utraci prawo do renty, nie, ona to prawo posiada do ukończenia 25 lat, a jeżeli ukończenie wieku 25 lat przypadnie w ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to prawo do renty rodzinnej dla córki przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem