Czy mogę ubiegać się o przeliczenie części socjalnej emerytury?

Jestem emerytowanym górnikiem. Przeszedłem na emeryturę w wieku 53 lat 6 miesięcy mając  staż pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy  w  wymiarze 23 lat 9 miesięcy 6 dni oraz 11 lat poza górnictwem. W lipcu 2013r skończę 59 rok życia. Od września 2008r do grudnia 2012r pracowałem na umowę – zlecenie, a zleceniodawca opłacał składki na  ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Czy przysługuje mi prawo do przeliczenia części socjalnej emerytury?

                                                                                              K.W. – Górnik z Katowic

Józef Solich odpowiada:

Z pisma Pana wynika, że na emeryturę przeszedł Pan w oparciu o postanowienia art.184 w związku z art.39 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tzn. poprzez skracanie wieku emerytalnego o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Po nabyciu prawa do emerytury z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych podjął Pan pracę na podstawie umowy – zlecenia, z której to umowy pracodawca odprowadzał składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a więc okres tej pracy jest okresem składkowym  w rozumieniu postanowień art.6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Oznacza to, że uzyskując prawo do innej emerytury będzie Pan mógł ubiegać się o przeliczenie pobieranej emerytury, właśnie z uwzględnieniem części socjalnej emerytury.

Należy pamiętać, że po dniu 31.12.2008r nie ma już emerytur z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych,  której to nabycie pozwoliłoby Panu ubiegać się z tego tytułu o przeliczenie świadczenia po ukończeniu wieku 60 lat.

Emerytury tytułu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze zostały zastąpione od dnia 1 stycznia 2009r emeryturami pomostowymi, jednak emerytura ta nie przysługuje ubezpieczonemu który nabył prawo do emerytury na podstawie decyzji organu rentowego a taką właśnie emeryturę Pan pobiera.

Analizując Pana sytuację należy stwierdzić, że obecnie najwcześniej nabędzie Pan prawo do nowej emerytury  po osiągnięciu wieku 67 lat tzw. powszechnej emerytury i wtedy będzie Pan mógł złożyć wniosek o przeliczenie pobieranej emerytury z uwzględnieniem części socjalnej nowej emerytury od kwoty bazowej, która będzie obowiązywała w roku ukończenia wieku 67 lat.

Ponadto przypominamy, że w postanowieniach art.25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wprowadzona została poprawka z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013r która powoduje, że ubezpieczony, który pobierał emeryturę na podstawie przepisów art. 26 b, 46,50, 50a,50e,184 lub art.88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2006r nr.97, poz.674, z późn. zm.) podstawę obliczenia emerytury, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę pobranych emerytur w wysokości przed obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. W Pana przypadku uzyskując możliwość przeliczenia emerytury z uwagi na fakt pobierania obecnej emerytury przez bardzo długi okres, może się okazać, że po przeliczeniu emerytura ta będzie niższa od dotychczas pobieranej w związku z pomniejszeniem podstawy obliczenia tej emerytury o sumę kwot pobranych emerytur.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem