Czy słusznie zakład pracy odmawia mi zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym rodziców do nagrody jubileuszowej?

Po 28 latach pracy pod ziemią odchodzę na emeryturę górniczą. W związku z tym, że poza wymienionym stażem pracy posiadam jeszcze okres pracy w gospodarstwie rodziców sądziłem, że otrzymam nagrodę za 30 lat pracy. W poprzednim zakładzie uwzględniono mi ten staż przy nagrodzie za 25 lat pracy, czy kopalnia słusznie mi odmawia zaliczenia tego okresu do wymaganego stażu o pracy do nagrody za 30 lat.

M.G. -  Jaworzno

W piśmie swoim nie podał Pan przyczyny odmowy zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 lipca1990r o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy ( Dz.U. nr. 54, poz. 310)

  1. Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:
    1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
    2. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983r okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz z współmałżonkiem,
    3. przypadające po dniu 31 grudnia 1982r okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
  2. Przepisu ust.1 nie stosuje się, jeżeli w myśl danego przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie, w określonej branży albo okresy pracy na określonych stanowiskach lub pracy wykonywanej w szczególnych warunkach.

Jeżeli spełnia Pan warunki cytowanej ustawy może Pan zaskarżyć decyzję zakład do Sądu Pracy.

Jedną z często spotykanych przyczyn odmowy jest fakt nie przejęcia gospodarstwa przez zainteresowanego lub jego współmałżonka po rodzicach i jego prowadzenie, przy czym nie jest wymagane jego prowadzenie w momencie ubiegania się o uwzględnienie tego stażu pracy.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem