Czy mam przerwać leczenie?

Jestem w przededniu uzyskania uprawnień emerytalnych z tytułu przepracowania pod ziemią co najmniej 25 lat na stanowisku górnika kombajnisty. Ostatnio odnowiła mi się kontuzja kolana, które uszkodziłem w czasie poważnego wypadku przy pracy, obecnie jestem na chorobowym właśnie z tytułu wypadku przy pracy. Ja już odrabiałem chorobowe i pozostało mi jeszcze do odrobienia około 1 miesiąca i 20 dni. W dniu 10 lipca upływa mi 182 dni choroby wypadkowej a lekarz wyznaczył mi termin operacji    w sierpniu. Co w tym przypadku, czy mam przerwać leczenie i zrezygnować z wyznaczonego terminu zabiegu, czy to chorobowe zaliczy się do odrabianych dni chorobowych?

B.K. – Katowice

Józef Solich odpowiada:

Zgodnie z postanowieniami art.50e ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z FUS:

  1. Prawo do górniczej emerytury, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, przysługuje pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale  i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem ust.2
  2. Do okresów pracy górniczej, o której mowa w ust.1, zalicza się także okresy
    1. niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne,
    2. czasowego oddelegowania pracowników, o których mowa w art.50c ust.1 pkt.6 do zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo – Hutniczego w Lubinie lub w okręgowych stacjach ratownictwa górniczeg - bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w  pełnym wymiarze czasu pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy.
  3. Prawo do emerytury, o której mowa w ust.1, przysługuje pod warunkiem, że pracownik nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu Państwa.”

Pan stwierdza, że po upływie 182 dni niezdolności do pracy wyznaczono Panu termin zabiegu chirurgicznego, co oznacza, że jeszcze nie uzyskał Pan zdolności do Pracy. Ze zdziwieniem

Przyjmujemy tę wiadomość, że w Pana przypadku lekarz prowadzący nie wyjaśnił jeszcze dalszego toku leczenia a jest to jego obowiązkiem. Na początku 5 miesiąca niezdolności do pracy lekarz prowadzący powinien ustalić czy do końca okresu zasiłkowego tj. do182 dni uzyska Pan zdolność do pracy czy też nie. Jeśli rokuje  powrót do zdrowia powinien wystąpić z wnioskiem do lekarza orzecznika ZUS  o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, które to świadczenie może być przyznane na okres do 12 miesięcy.

Jeśli faktycznie lekarz nie wystąpił  o świadczenie rehabilitacyjne radzimy pilnie zwrócić się do niego aby nie pozostał Pan na okres rozpatrzenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne bez środków do życia.

Przypominamy, że zgodnie z cytowanym art.50e okres niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy a także okres świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wypadku przy pracy wlicza się do wymaganego okresu 25 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemia stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, jeśli świadczenie rehabilitacyjne przypadało w okresie trwania stosunku pracy.

Oznacza to, że w przypadku przyznania Panu świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wypadku przy pracy po jego zakończeniu, będzie Pan mógł ubiegać się o emeryturę górniczą na podstawie omawianego art.50e ustawy o emeryturach i rentach, jeśli świadczenie to zostanie przyznane co najmniej do 15 sierpnia 2013r tj. do upływu okresu brakującego do wymaganych 25 lat.

Tak więc pomysł Pana o przerwaniu leczenia jest niepoważny, zgodnie z obowiązującymi przepisami w opisanym przypadku ZUS powinien przyznać Panu świadczenie rehabilitacyjne, gdyby wystąpiły jakiekolwiek kłopoty, deklarujemy pomoc prawną.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem