Dlaczego ZUS stwierdza, że obecnie nie posiadam prawa do emerytury górniczej?

Na emeryturze jestem już ponad 5 lat i w związku z tym, że przepracowałem po przyznaniu prawa do emerytury ponad 30 miesięcy zwróciłem się do ZUS o przeliczenie mojej emerytury. ZUS w odpowiedzi uznał, iż nie posiadam wymaganego stażu pracy górniczej. Przecież jestem na emeryturze już 5 lat? W załączeniu przedstawiam decyzję ZUS z 07.01.2011r i wcześniejszą dnia 15.03. 2004 r. oraz decyzję przyznającą mi emeryturę górniczą. Czy to ma znaczyć, że mi się nie należy wcześniej przyznana emerytura?

R.L.- Kaniów

 

Józef Solich odpowiada:
Z przedstawionych dokumentów wynika, że przechodząc na emeryturę górniczą na podstawie postanowień art. 34 ust.2 ustawy o emeryturach o emeryturach i rentach z FUS udowodnił Pan ponad 23 letni okres pracy górniczej i 2 letni okres zaliczany tzn. okres służby wojskowej, co pozwoliło Panu wtedy uzyskać prawo do emerytury górniczej. Obecnie tj. od 01.01.2009 r zmieniły się przepisy w zakresie nabywania prawa do emerytury górniczej a mianowicie: „art.50a.1. Górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. ukończył wiek 55 lat życia;
  2. ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art.50c ust.1;
  3. nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

2. Wiek emerytalny wymagany od pracowników: kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej, o której mowa w art.50c ust.1, wynosi 50 lat.” Z decyzji ZUS z dnia 07.01.2011 r. wynika, że art.53 ust.4 ustawy nie stanowi samodzielnej podstawy do przeliczenia emerytury po przepracowaniu 30 miesięcy po uzyskaniu prawa do emerytury, bowiem należy udowodnić nabycie prawa do emerytury na podstawie innego przepisu. W tym przypadku w 2010 r ukończył Pan wiek 55 lat a więc ZUS przeanalizował warunki uzyskania prawa do emerytury górniczej po ukończeniu wieku 55 lat. Z cytowanego na wstępie naszej odpowiedzi art.50a wynika, że do uzyskania prawa do górniczej w wieku 55 lat należy udokumentować 25 letni okres pracy górniczej a Pan udokumentował tylko 23 letni okres pracy górniczej a więc decyzja musiała być odmowna. Po prostu obecnie do wymaganych 25 lat nie dolicza się tzw. okresów zaliczanych tj. w Pana przypadku 2 lat okresu służby wojskowej. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że decyzja ZUS jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem