Czy ZUS słusznie odmawia mi zastosowania przeliczników do pracy górniczej?

Po 42 latach pracy uzyskałem prawo do emerytury na podstawie art.184, gdyż spełniłem wymagane warunki i na dzień 01.01.1999 r posiadałem ponad 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 12 lat pracy górniczej. ZUS obliczył mi emeryturę w oparciu o postanowienia art.183 tzn. 55% wg. Postanowień art.53 tj. wg. starych zasad oraz 45% wg. postanowień art.26 tj. wg. nowych zasad.

Nie mogę się z tym zgodzić, gdyż do części obliczonej wg. dotychczasowych zasad nie zastosowano przeliczników lat pracy górniczej. Odwołałem się od tej decyzji do Sądu, jednak słyszałem że nie mam szans , bowiem Sądy twierdzą, że skoro postanowienia art. 184 są wyjątkowymi to w tym przypadku należy przepis czytać dosłownie a w przepisie tym nie ma odesłania do art.52. Proszę o informację jakich argumentów użyć w postępowaniu przed Sądami, jeszcze nie mam wyznaczonego terminu rozprawy.

B.Z.- Rybnik

Józef Solich odpowiada:
Związek nasz od samego początku uważał, że do części emerytury obliczonej w oparciu o postanowienia art. 53 należy zastosować przeliczniki przewidziane w art.52 , stojąc na stanowisku, iż postanowienia art.52 nie zostały uchylone. W jednej z apelacji sporządzonej przez nasz Związek stwierdziliśmy, że ustawodawca dla tej grupy ubezpieczonych zagwarantował dotychczasowe zasady nabywania prawa i wysokości do świadczenia emerytalnego. Uregulowania art.183 nie miały naszym zdaniem i nie mają na celu ograniczenia wysokości świadczenia, wręcz przeciwnie, tzn. w okresie przejściowym zagwarantowanie stabilnego przejścia do nowego sposobu ustalania wysokości emerytury. Dotychczasowe orzeczenia Sądów I instancji i Sądu Apelacyjnego zaprzeczało intencjom ustawodawcy, jakie przyświecały w momencie wprowadzania reformy ubezpieczeń społecznych. Z wielką satysfakcją informujemy Pana, że nasze argumenty zostały przyjęte i wyrokiem z dnia 30 listopada 2010 r sygn. akt III AUa 930/10 Sąd Apelacyjny przyznał, że do części emerytury obliczonej w oparciu o postanowienia art.53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS należy zastosować przeliczniki lat pracy górniczej określone w art. 52. W tym stanie rzeczy proponujemy Panu powołać się na omawiany wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, jeśli jest Pan członkiem ZZG w Polsce, radzimy zgłosić się do działu prawnego przed rozpoczęciem postępowania przed Sądem.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem