Proszę o ustalenie moich uprawnień emerytalnych?

Stan mojego zdrowia trochę szwankuje, dlatego też chciałbym uzyskać informację na temat moich uprawnień emerytalnych. Otóż posiadam staż pracy w wymiarze 39 lat, w tym 17 lat i 6 miesięcy pracy górniczej, w tym 723 dni nieobecności w pracy z tytułu choroby. Ponadto posiadam 3400 dniówek półtorakrotnych. Czytając Wasze porady wiem, że istotne znaczenie w sprawie ma również staż pracy na dzień 01.01.1999r.

Dlatego informuję, że wtedy posiadałem: 26 lat, 3 miesiące okresów składkowych nieskładkowych, 7 miesięcy 17 dni okresów nieskładkowych, w tym 5 lat 5 miesięcy pracy górniczej. Na podstawie powyższego prosiłbym o ustalenie moich uprawnień emerytalnych.

F.G.- Katowice

Józef Solich odpowiada:
Przedstawiony przebieg pracy pozwala na dokładne ustalenie Pana prawa do emerytury na podstawie postanowień art. 184 w związku z art. 39 tzn. poprzez obniżenie wieku emerytalnego, który dla mężczyzn wynosi 65 lat o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Aktualnie posiada Pan 17 lat i 6 miesięcy pracy pod ziemią w tym 723 dni nieobecności z tytułu choroby, a więc pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i pełnym wymiarze czasu pracy posiada Pan 15 lat i 6 miesięcy. Oznacza to, że wiek emerytalny obowiązujący mężczyzn tj. 65 lat zostanie w tym przypadku obniżony o 7 lat i 6 miesięcy, a więc o prawo do emerytury będzie Pan mógł ubiegać się po ukończeniu wieku 57 lat i 6 miesięcy. W piśmie nie podał Pan swojego wieku dlatego informujemy, że w przypadku, gdyby ubiegał się Pan o prawo do emerytury w bieżącym roku to emerytura ta byłaby ustalona w wysokości mieszanej tzn. 55% obliczone na podstawie art. 53 (tzn. wg. dotychczasowych zasad) oraz 45% obliczone na podstawie art. 26 (tzn. wg. nowych zasad opartych o kapitał początkowy i odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne od dnia 01.01.1999r). Natomiast, gdy wymagany wiek 57 lat i 6 miesięcy osiągnie Pan w przyszłym roku to emerytura będzie ustalona w wysokości 35% wg. dotychczasowych zasad i 65% wg. nowych zasad. Ponadto przypominamy, że do części dotychczasowej może Pan ubiegać się o doliczenie przeliczników lat pracy górniczej, o których mowa w art. 52 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Gdyby ZUS odmówił zastosowania tych przeliczników należy powołać się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn. akt III AUa 930/10.

 

 

 

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem