Czy będę mogła przeliczyć emeryturę po ukończeniu wieku 60 lat?

W październiku bieżącego roku ukończę 60 lat życia, czy będę mogła przeliczyć wtedy emeryturę? Zaznaczam, że od dwóch lat pobieram wcześniejszą emeryturę z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych, w tym czasie nigdzie nie pracowałam.

A.S. – Chorzów

Józef Solich odpowiada:

Niestety nie, zgodnie bowiem z postanowieniami art.24 ust.1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z FUS wiek emerytalny dla kobiety urodzonej w październiku 1953r wynosi 60 lat i 4 miesiące, dopiero po ukończeniu tego wieku będzie Pani mogła wystąpić do ZUS-u o ustalenie emerytury w związku z ukończeniem tzw. wieku emerytalnego. Jednak musi Pani pamiętać, że zgodnie z postanowieniami art.25 ust.1b omawianej ustawy Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art.26 b, 46, 50, 50 a, 50 e, 184 lub art.88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r nr.97, poz.674, z późniejszymi zmianami) podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art.24, ustaloną zgodnie z ust.1, pomniejsza się o  kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.W tym stanie rzeczy nowa emerytura niekoniecznie będzie wyższa od obecnie pobieranej, dlatego też  w wniosku radzimy zaznaczyć, aby po ustaleniu nowej emerytury wypłacać świadczenie korzystniejsze.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem