Czy Związek podejmuje obecnie działania w kierunku zweryfikowania wysokości emerytur, których wysokość podstawy wymiaru została ograniczona do 250%.

Zwracam się z zapytaniem o działania podejmowane przez Radę Krajową  ZZG w sprawie zweryfikowania emerytur górniczych pomniejszonych za rządów premier Suchockiej do 250%  średniej krajowej. Ówczesna ustawa zlekceważyła trud pracownika zatrudnionego pod ziemią w  świątki i piątki – od poniedziałku do niedzieli, na okrągło. Przez 30 lat odprowadzającego do ZUS dużo, dużo więcej, niż średnia krajowa – dodatkowo z tak zwanej trzynastki, czternastki, barbórki i każdej gratyfikacji jubileuszowej. Bezduszny akt prawny pozbawił ciężko pracujących górników należnych pieniędzy. Do tej pory różnice pomiędzy wielkością emerytur górników odchodzących na emerytury za rządów Suchockiej, a po jej rządach są ogromne. Dla porównania przytaczam: w roku1994 odszedłem na emeryturę z świadczeniem  w wysokości 1400,00 zł netto miesięcznie a zaledwie rok później mój  kolega otrzymał 2700,00zł netto miesięcznie. I co dalej? Mój kręgosłup nadaje się tylko do wymiany, o wzroku minus sześć dioptrii nawet nie wspomnę. Czas najwyższy na nowelizację ustawy.

A. C. – Katowice

Józef Solich odpowiada:

Przypominamy Panu, że ustawą z dnia 17 października 1991r o rewaloryzacji rent i emerytur oraz zmianie niektórych ustaw wprowadzono ograniczenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru do 250%, jednak należy podkreślić, że ograniczenie to dotyczyło wszystkich ubezpieczonych  bez względu na wykonywany zawód. Istotnie do momentu wejścia w życie ustawy  reformującej system ubezpieczeń tj. do 31.12.1998r składka na ZUS była pobierana od całości osiąganych wynagrodzeń. A świadczenie emerytalno – rentowe ustalane były do wysokości 250% wskaźnika wysokości podstawy wymiaru co sugerowało, że składka powyżej 250% nie była składką lach dodatkowym ukrytym podatkiem, bowiem składka ta nie wpływała na wysokość świadczenia ubezpieczonego. Od momentu wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach  z FUS ustalono kwotę rocznej podstawy wymiaru  składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe, które odpowiadają kwocie trzydziestokrotności prognozowanego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia – na 2013r kwota ta wynosi 111390,00zł. Oznacza to, że jeśli pracownik przekroczy wyżej określoną kwotę  wynagrodzenia to od wynagrodzenia przekraczającego tą kwotę nie odprowadza się już składki emerytalnej, a więc od tego momentu pracownikowi wzrasta wynagrodzenie o 19,52% do końca danego roku. Te uregulowania są korzystne dla ubezpieczonych i nie widzimy podstaw do ich zmiany. Przypominamy Panu, że właśnie ustawą o rewaloryzacji rent i emerytur wprowadzono również przeliczniki lat pracy górniczej tj. 1,8 za każdy rok pracy pod ziemią wykonywanej w przodkach i przelicznik 1,5 za każdy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Wprowadzenie tych przeliczników było podyktowane wymuszonym krótszym okresem pracy zawodowej górników a tym samym zrekompensowało obniżenie wskaźnika podstawy wymiaru  świadczenia do 250%, podkreślamy , że pozostali ubezpieczeni nie otrzymali takiej rekompensaty. Równocześnie przypominamy, że postanowieniami art.194a ustawy z dnia 17 października1998r o emeryturach i rentach z FUS wszystkie Świadczenia emerytalno rentowe które zostały obliczone od kwoty bazowej stanowiącej mniej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia podlegały przeliczeniu i tak też uczyniono, bowiem przeliczenie świadczeń nastąpiło etapami z urzędu do końca 2008r. Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, że na bieżąco śledzimy problemy ubezpieczonych i staramy się w miarę posiadanych możliwości ingerować w przypadkach niekorzystnych dla ubezpieczonych posunięć Rządu. Obecnie Związek nasz skupiony jest na działaniach zmierzających do obniżenia wieku emerytalnego dla pracowników o długim stażu składkowym.   

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem