Czy mąż może obecnie ubiegać się o uznanie pylicy płuc?

Przypadkowo wpadła mi w ręce gazeta „Górnik” i chciałabym uzyskać informację na następujący temat. Mąż mój odszedł na emeryturę górniczą w 1990r po 25 latach pracy na dole w charakterze kombajnisty na kopalni Knurów. Nie starał się o badanie w kierunku pylicy, chociaż jego koledzy go namawiali i mają dodatek do emerytury ( nieliczni jeszcze żyjący). Mąż przez te lata skarżył się na bóle pleców, dokuczliwe odpluwanie ale to lekceważył. Nieliczne wizyty u lekarza rodzinnego kończyły się przepisaniem środków przeciwbólowych bez żadnych badań dodatkowych, chociażby RTG. Ponieważ w ostatnim czasie bóle się nasiliły mąż prześwietlił się prywatnie w pracowni RTG. Wyszło mu , że ma zaawansowane zmiany w kręgosłupie oraz zmiany pylicze w płucach. Pytanie – czy można jeszcze starać się o uznanie pylicy i jakiś dodatek do emerytury. Mąż obecnie ma 67 lat. Nie mam możliwości dotarcia do Waszego czasopisma dlatego proszę odpowiedz skierować na adres domowy.

A. K. - Knurów

Józef Solich odpowiada:

Zgodnie z postanowieniami art.235 Kodeksu Pracy: §1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu okręgowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej: §2. Obowiązek, o którym mowa w §1, dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.237 §1 pkt.6. §2¹. W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej: 1) lekarz, 2) lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta - kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania. §2². Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną. Ponadto informujemy, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie chorób zawodowych dla pylicy płuc górników kopalń węgla nie można określić okresu, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym. Oznacza to, że aktualnie poprzez lekarza leczącego powinna zostać uruchomiona procedura w/w postanowień, w tym przypadku lekarz leczący powinien skierować męża do przychodni chorób zawodowych celem przeprowadzenia diagnostyki i stwierdzenia istnienia choroby zawodowej. Jeśli przychodnia chorób zawodowych stwierdzi istnienie choroby zawodowej przekazuje tą decyzję do właściwego inspektora sanitarnego który orzeka o istnieniu choroby zawodowej. Posiadając takie orzeczenie należy zwrócić się do ZUS-u celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu i wypłacenie jednorazowego odszkodowania. W przypadku poważniejszych zmian należy wystąpić o ustalenie prawa do renty z tytułu choroby zawodowej. Gdyby mężowi przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby zawodowej mógłby pobierać świadczenie w zbiegu tzn. całą rentę i połowę emerytury lub całą emeryturę i połowę renty, w zależności który wariant byłby korzystniejszy.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem