Czy obowiązek rozwiązania stosunku pracy dotyczy również i mnie?

Prawo do emerytury osiągnąłem w 2007r. Jednak przeszedłem na emeryturę we wrześniu 2008r. po upływie 2 miesięcy, ponownie podjąłem pracę, którą kontynuuję. Ostatnio urzędniczki w naszej firmie zaczynają mnie nagabywać, kiedy zamierzam rozwiązać stosunek pracy bo zbliża się ustawowa data 30.09.2011r. Proszę o informację, czy faktycznie obowiązek rozwiązania stosunku pracy również dotyczy nie, czy też jest to zwykła nieznajomość przepisów przez nasze urzędniczki?

K.Z.- Zabrze

 

Józef Solich odpowiada:
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 grudnia 2010r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.nr.257, poz.1726) w ustawie o emeryturach i rentach z FUS dodano art.103a w brzmieniu:

„Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.”

Z pisma Pana wynika, że na emeryturę przeszedł Pan we wrześniu 2008r i po upływie 2 miesięcy podjął Pan ponownie pracę. Oznacza to, że rozwiązał Pan stosunek pracy, który wykonywał Pan bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, a więc obowiązek rozwiązania stosunku pracy, który omawiamy Pana nie dotyczy. Należy podkreślić, iż możliwość uzyskania prawa do emerytury bez rozwiązania trwającego stosunku pracy weszła w życie w styczniu 2009r i właśnie obowiązek rozwiązania stosunku pracy dotyczy tych emerytów, którzy po uzyskaniu prawa do emerytury kontynuują wcześniejsze zatrudnienie.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem