Jakie skutki będą wynikać z mojej ewentualnej decyzji kontynuowania zatrudnienia?

W miesiącu sierpniu br. otrzymałam pismo dyrekcji kopalni informujące mnie, o dokonanych zmianach w postanowieniach załącznika nr. 11 do Porozumienia w zakresie nabywania prawa i wysokości odpraw emerytalnych. Z wyliczeń dyrekcji wynika, że posiadam już uprawnienia do emerytury od dnia 09.02.2010r jednak jest to emerytura wcześniejsza z tytułu pracy w warunkach szczególnych. Wiek emerytalny określony dla kobiet osiągnę dopiero za 2lata. Jakie skutki będzie miała moja ewentualna decyzja o kontynuowaniu pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego?

Z.B. – Zabrze

 Józef Solich odpowiada:

W oparciu o postanowienia aneksu nr.8 z dnia 22 sierpnia 2013r do Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2004r ( …) wprowadzono zmiany w zakresie wysokości odpraw emerytalnych. Zmiany te polegają na tym, że odprawa w wysokości określonej w Porozumieniu przysługuje pracownikowi który spełnił warunki uprawniające do emerytury do dnia 31 maja 2013r jeżeli rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę nastąpi do 30 listopada 2013r na podstawie porozumienia stron. W Pani przypadku ustalono, że wymagane warunki spełniła Pani już w dniu 09.02.2010r, co oznacza, że aby otrzymać odprawę emerytalną w wysokości określonej w załączniku nr.11 do Porozumienia musi Pani rozwiązać umowę o pracę do dnia 30 listopada 2013r. Gdyby jednak zdecydowała się Pani na kontynuację zatrudnienia do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, który osiągnie Pani za dwa lata to odprawę emerytalną otrzyma Pani w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Na podstawie powyższych postanowień należy stwierdzić, że strony Porozumienia nie różnicują uprawnień do odprawy emerytalnej w zależności od tytułu emerytury tzn. czy powszechnej czy też z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych lecz samego faktu nabycia prawa do emerytury. Tak więc w konsekwencji kontynuowania zatrudnienia do momentu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego otrzyma Pani odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia natomiast emerytura będzie wyższa z tytułu odprowadzanych składek przez dodatkowe 2 lata, jednak najprawdopodobniej nie wzrośnie do kwoty pokrywającej różnicę wynikającą z wysokości odprawy emerytalnej z Porozumienia do wysokości odprawy wynikającej z postanowień Kodeksu Pracy. Sądzimy, ze otrzymała już Pani z ZUS-u symulacyjne wyliczenie emerytury przysługującej Pani po ukończeniu wieku emerytalnego i po każdym następnym roku kontynuowania zatrudnienia aż do 5 lat jeśli nie, to powinna Pani otrzymać w najbliższym czasie takie symulacyjne wyliczenia.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem