Czy zakład może trzecią umowę o pracę zawrzeć, jako umowę na czas określony?

Zostałam przyjęta do pracy z dniem 01.06.2010r do 31.08.2010r, następnie zawarto kolejną umowę na czas określony od 01.09.2010r do 31.12.2010r i kolejną od 01.01.2011r do 31.03.2011r również na czas określony. Uważam , że umowa ta jest niezgodna z postanowieniami art.251 kodeksu pracy z których wyraźnie wynika, że umowa o pracę zawarta po dwukrotnych umowach o pracę na czas określony jest w skutkach prawnych równoznaczna z umową na czas nieokreślony?

A.K.- Jastrzębie Zdrój

 

Józef Solich odpowiada:
Istotnie, zgodnie z postanowieniami art. 251 KP
„ §1 Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.”

Odstępstwa od tych postanowień wprowadzono art.13 ustawy z dnia 01.07.2009r o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców:

  1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy.
  2. Za kolejną umowę na czas określony, w rozumieniu ust. 1, uważa się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony.

Oznacza to, że do umów na czas określony zawartych po dniu wejścia w życie ustawy tj. od dnia 22 sierpnia 2009r nie stosujemy postanowień art.251KP lecz w/w postanowienia art.13. Okres 24 miesięcy liczy się od dnia 22 sierpnia 2009r. W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przedstawionym przypadku wszystkie umowy o pracę są umowami na czas określony, bowiem nie przekroczyły łącznie 24 miesięcy.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem