Czy odmowa wypłaty Barbórki i 14- tej pensji jest zgodna z obowiązującymi przepisami?

Mąż mój uległ wypadkowi przy pracy i już od 15 lat przebywa na rencie wypadkowej a z kopalni otrzymuje rentę wyrównawczą. W bieżącym roku mąż wystąpił do kopalni o wypłacenie nagrody Barbórkowej i 14- tej pensji w ramach renty wyrównawczej, jednak kopalnia wyjaśniła, że brak jest podstaw bowiem mąż jest już hipotetycznym emerytem. Czy jest to zgodne z prawem, ZUS twierdzi, że emerytura będzie mężowi przysługiwać dopiero za dwa lata.

S.O. – Sosnowiec

Józef Solich odpowiada:

Należy pokreślić, że zgodnie z postanowieniami art.444 § 2 Kodeksu Cywilnego zobowiązany do naprawienia szkody ma obowiązek wypłaty odpowiedniej renty wyrównującej rekompensującej utracony dochód. Oznacza to, że renta wyrównawcza jest to świadczenie wyrównujące obniżone dochody poszkodowanego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w stosunku do dochodów jakie by otrzymał gdyby nie uległ wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej. Z pisma Pani wynika, że mąż przebywa już 15 lat na rencie wypadkowej, przypuszczalnie kopalnia przeanalizowała jego przebieg zatrudnienia i ustaliła, że gdyby nie wypadek przy pracy to w ubiegłym roku lub wcześniej uzyskałby prawo do emerytury. Nie oznacza to, że obecnie przysługuje mu emerytura, lecz gdyby nie wypadek byłby już emerytem i wtedy by mu nie przysługiwały świadczenia w postaci nagrody Barbórkowej i 14 – tej pensji bowiem są to świadczenia pracownicze. Natomiast ta sytuacja powoduje, że od momentu ustalenia daty tzw. hipotetycznej emerytury do ustalenia wysokości renty wyrównawczej kopalnia będzie przyjmowała emerytów o podobnym stażu pracy i kwalifikacjach a nie tak jak dotychczas pracowników.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem