Będziemy bronić emerytur górniczych

Obrady Rady Krajowej ZZG w Polsce

Podczas obrad Rady Krajowej, która odbyła się 9 października w Katowicach, liderzy związkowi ZZG w Polsce wyrażali gotowość do podjęcia radykalnych działań w obronie emerytur górniczych.

 9 października odbyły się obrady Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce. Omówiono aktualną sytuację w górnictwie i poszczególnych środowiskach: Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w kopalniach samodzielnych, PRG PBSZ, zaplecza górniczego  i energetyki przemysłowej, surowców chemicznych oraz surowców skalnych i piasku.

 

Sytuacja w środowiskach

Oprócz zaprezentowania przez Dariusza Potyrałę szefa środowiska Kompanii Węglowej wyników porozumienia płacowego zapoznano się również ogólnie z przyjętym  przez spółkę „Programem działań antykryzysowych”, ze zmianami personalnymi w zarządzie oraz tworzącym się Centrum Usług Księgowych. Z kolei Bogdan Nowak przewodniczący ZOK ZZG w Polsce w KHW omówił problemy, z jakimi boryka się holding, w tym złe wyniki wydobywcze w kopalni Wujek i Staszic -Murcki, które wpływają na brak wykonania planu. Omówiono także sytuację związaną z utworzeniem CUW-u , gdzie skomasowano płace, księgowość, a na kopalniach pozostawiono tylko koordynatorów. Związkowcy wciąż obawiają się, że sytuacja w spółce szybko się nie zmieni, bo obligacje pójdą na spłatę przeterminowanych długów i bieżących, zaś znowu braknie pieniędzy na niezbędne inwestycje. Przewodniczący Nowak poinformował również Radę Krajową o wprowadzeniu bez konsultacji związkowych nowego sposobu promowania BHP  w postaci nagród za brak wypadków, który rodzi  wiele pytań i obaw. Witold Sprawka przewodniczący ZZG w Polsce w środowisku JSW poinformował o przygotowaniach do strajku po postanowieniu Sądu Apelacyjnego o oddaleniu wniosku spółki o zabezpieczenie pieniędzy na poczet ewentualnych strat wywołanych akcją strajkową. Przyznał, że kolejne rozmowy prowadzone przez Sztab Protestacyjny były tylko ze strony prezesa Zagórowskiego grą pozorów.

Jak się okazje ruch związkowy mimo wielu trudności potrafi wciąż przyciągać pracowników, którzy są świadomi, że tylko w ten sposób mogą zabezpieczyć swoje prawa wobec pracodawcy. O wzroście uzwiązkowienia w PG Silesia o 100 proc. mówiła przewodnicząca Mariola Miodońska, zaś w lubelskiej „Bogdance” przewodniczący Bogusław Szmuc.  Trudności i bieżące sprawy środowiska surowców chemicznych zaprezentował przewodniczący  Krzysztof Kaszak. Z kolei o zagrożeniu zwolnieniami i efektach kryzysu w DB Schenker mówił przewodniczący Bronisław Szymkowiak. Sytuację w poszczególnych zakładach środowiska zaplecza górniczego i energetyki przemysłowej przedstawił przewodniczący Arkadiusz Siekaniec. Poinformował on również o odstąpieniu przez KHW od sprzedaży ZEC-u. Oprócz sytuacji w poszczególnych środowiskach liderzy związkowi przypomnieli stan prac w zespole Trójstronnym oraz omówiono próby konsolidacji ze Zrzeszeniem Związku Zawodowego Energetyków.

Obłuda rządu trwa

Jednak obrady niemal całkowicie zdominował temat górniczych emerytur. Członkowie Rady Krajowej dyskutowali na temat aktualnych przecieków prasowych dotyczących szczegółów ewentualnej zmiany dotychczasowych emerytur górniczych i wstępnie zastanawiano się nad możliwymi działaniami w ramach ZZG w Polsce i całego środowiska związkowego w górnictwie. Jednocześnie zalecano, by liderzy w swoich zakładach pracy ostrzegali pracowników o skutkach ewentualnych zmian przygotowywanych przez rząd Donalda Tuska. Na czele z przewodniczącym Andrzejem Chwilukiem związkowcy wyrażali gotowość do podjęcia radykalnych działań w obronie tego, co się górnikom należy. Duże niezadowolenie budził fakt, że rząd poza plecami strony społecznej przygotowuje jakieś zmiany manipulując nimi w rozgrywkach politycznych od czasu do czasu strasząc nimi środowisko górnicze.   – Obłuda rządu trwa od dłuższego czasu, ale nikt nie chce merytorycznie rozmawiać, choć wielokrotnie próbowaliśmy podejmować takie próby. Trudno również dać wiarę  PSL-owi, że chce utrzymać dotychczasowe zapisy. Obojętnie co zrobią politycy, my musimy skutecznie bronić praw górników. Dzielenie pracowników i odzieranie z dotychczasowych uprawnień to znana gra przerabiana w wielu branżach, np.  w hutnictwie, gdzie trudno pracownikom dorobić do emerytur pomostowych, bo pracodawca przenosi ich przed tym okresem na inne stanowiska. W górnictwie chce się zrobić podobnie  - ostrzegał przewodniczący Chwiluk podczas obrad Rady Krajowej. Jeśli zajdzie taka konieczność będziemy ramię w ramię ze wszystkimi  bronić naszych praw bez względu na przynależność partyjną. Dla związku najważniejszy jest pracownik i tylko to się liczy – zapowiedział przewodniczący ZZG w Polsce.

Tekst i foto: Jarosław Bolek

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem