Obradowało Prezydium ZZG w Polsce

Nowa ustawa o związkach zawodowych, gorąca sytuacja w spółkach, deputat w Sejmie…

… To najważniejsze tematy, jakimi zajęło się Prezydium ZZG w Polsce podczas obrad 14  kwietnia w Katowicach.

Na początku spotkania przewodniczący poszczególnych środowisk, obecnych podczas obrad Prezydium zaprezentowali w pigułce problemy spółek i pracowników. Dariusz Potyrała -  przewodniczący Rady Krajowej i środowiska Kompanii Węglowej omówił gorącą atmosferę w spółce w związku z trwającymi rozmowami w ramach sporu zbiorowego oraz nt. nowych uregulowań płacowych w powstającej Polskiej Grupie Górniczej. Przypomniał stanowisko związków, że najpierw zarząd musi podjąć restrukturyzacje firmy w perspektywie ustaleń ostatniego audytu a nie reformować spółkę kosztem wynagrodzenia pracowników. Przywołał również ustalenia porozumienia z górnikami z 17 stycznia 2015r, które podpisała także strona rządowa odnośnie zachowania dotychczasowych zasad wynagradzania przed powstaniem PGG. Za skandaliczne uznał szantażowanie strony społecznej i uzależnianie powodzenia uruchomienia nowej spółki od cięć wynagrodzenia dla pracowników, które proponował zarząd Kompanii Węglowej.

Z kolei Bogdan Nowak – wiceprzewodniczący związku i szef środowiska KHW mówił o ciągłej niepewności, jaka panuje w spółce w związku z działaniami zarządu, brakiem wyników audytu i pomysłami rządu na uregulowanie rynku węglowego w ramach Polskiego Holdingu Węglowego. Omówił również ostatnie działania menedżerów Holdingu i ogłoszonym konkursie na nowy zarząd spółki.

Sytuację w JSW prezentował Ryszard Knopik – przewodniczący ZZG w Polsce  tego środowiska. Przypomniał, że spółka na wszystkim oszczędza również na inwestycjach, co prowadzi do upadku wielu firm okołogórniczych. Mówił także o wyzbywaniu się majątku przez JSW oraz zawieszonych rozmowach nad układem zbiorowym pracy. Zarzucił zarządowi brak dialogu i partnerstwa. - Zamiast takich relacji jest walka podjazdowa – mówił przewodniczący Knopik.

Marian Mrożek – przewodniczący środowiska PRG, BSZ, PBK kolejny raz przypomniał trudną sytuację firm ze względu na kryzys i trwające restrukturyzacje spółek górniczych. Na zakończenie prezentacji poszczególnych środowisk Robert Sobieraj - przewodniczący środowiska Surowców Skalnych i Piasku podzielił się dobrą informacją o wynegocjowanej 3,5 proc. podwyżce w DB Schenker Rail Polska, co jest jedyną pozytywną wiadomością w ramach omówienia sytuacji w poszczególnych środowiskach ZZG w Polsce.

Odnośnie konsultacji rządowego projektu nowej ustawy o związkach zawodowych przewodniczący Dariusz Potyrała przedstawił podczas prezydium stanowisko związku, jakie zostało przesłane do centrali OPZZ. - To ustawa pisana na kolanie. Mnóstwo w niej bałaganu legislacyjnego. Jest też zbyt rygorystyczna, sankcyjna  i w wielu miejscach nie do przyjęcia ze strony związków zawodowych. Znajdują się w niej również zapisy szkodliwe i niekorzystne dla rozwoju ruchu związkowego. W takim stanie jest nie do zaakceptowania przez ZZG w Polsce – mówił przewodniczący Potyrała. Szczegóły poznamy po zakończeniu konsultacji społecznych i negocjacjach ze stroną rządową.

Końcowym tematem był również dalszy scenariusz dotyczący zainicjowanej przez ZZG w Polsce Inicjatywy Ustawodawczej  ws. deputatu węglowego. W najbliższym czasie Komitet Inicjatywy wybierze osobę do prezentacji projektu zmian w Sejmie. Wśród poruszanych problemów znalazły się sprawy realizacji budżetu związku po pierwszym kwartale i wolne wnioski.

Tekst i foto: Jarosław Bolek

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem