Powstała Polska Grupa Górnicza

- Ludzie na Śląsku szanują prace i nauczeni są pokory. Wiedzą, że by coś mieć, trzeba ciężko pracować. Ale jak człowiek uczciwie pracuje, to na końcu jest sukces. I to jest dziś nasz cel. To nie jest łatwe i zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego potrzebna będzie nam determinacja, konsekwencja, odpowiedzialność, rozsądne decyzje i skuteczność w działaniu.

Takie zadania stoją przed PGG – mówiła premier Beata Szydło podczas podpisywania, 26 kwietnia w Katowicach, porozumienia  powołującego Polską Grupę Górniczą. W obecności premier, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego, swoje podpisy złożyli  przedstawiciele zarządu  KW S.A.,PGG, inwestorów, banków i liderzy 13 związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej. Ze strony Związku Zawodowego Górników w Polsce podpisał porozumienie przewodniczący Dariusz Potyrała. – Powstanie Polskiej Grupy Górniczej to nadzieja na uratowanie setek tysięcy miejsc pracy w kopalniach i firmach współpracujących. To zarazem pierwszy krok do poprawy sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajdują się obecnie firmy górnicze. Podpisanie porozumienia dotyczącego powstania PGG to początek drogi do unowocześnienia i poprawy warunków pracy, zwiększenia wydajności, ale i do ograniczenia zbędnych kosztów i eliminacji wielu patologii otaczających górnictwo. To wielkie wyzwanie dla organizacji związkowych, które muszą wypracować w tych okolicznościach dla dobra pracowników najlepsze rozwiązania funkcjonowania nowej firmy.  – powiedział „Górnikowi” przewodniczący Potyrała.  

PGG przejęła od 1 maja  11 kopalń i 4  zakłady Kompanii wraz z 32,5 tysięczną załogą. Mimo wcześniejszych zapewnień ministrów, banki nie zgodziły się jednak na konwersję wierzytelności, co miało gwarantować prywatny udział w nowej spółce i brak problemów ze strony Unii Europejskiej. Wśród sygnatariuszy porozumienia, obok zarządów Kompanii Węglowej i PGG, znaleźli się inwestorzy: Energa SA, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, PGNiG Termika SA, TF Silesia sp. z o.o. oraz Węglokoks. Energa Kogeneracja, będąca częścią Grupy Energa zainwestuje w PGG 500 mln zł, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będąca częścią Grupy PGE 500 mln zł, PGNiG Termika z Grupy PGNiG 500 mln zł, FIPP FIZAN 300 mln zł, TFS 400 mln zł oraz Węglokoks 217 mln zł (łączne zaangażowanie Węglokoksu w PGG razem z wcześniej poniesionymi nakładami w wysokości 500 mln zł wyniesie 717 mln zł). Inwestorzy obejmą nowe udziały w PGG na łączną kwotę 2,417 mld zł, z czego 1,8 mld zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostałe 617 mln zł to konwersja wierzytelności TF Silesia i Węglokoksu.

Porozumienie podpisały też banki, które w ramach refinansowania aktualnego programu obligacji Kompanii Węglowej wraz z Węglokoksem zadeklarowały objęcie nowych obligacji wyemitowanych przez PGG. Pod porozumieniem podpisały się: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK SA oraz Powszechna Kasa Oszczędności BP SA. Łączna kwota obligacji spłacanych w trzech transzach, w latach 2019-2026, wyniesie 1,37 mld zł.

PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest utrzymanie kosztów produkcji węgla pod ścisłą kontrolą, poprawa efektywności funkcjonowania spółki oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności. Szczegóły w tym zakresie będzie regulowała umowa inwestycyjna, która została podpisana 29 kwietnia. 

Podpisanie porozumienia dotyczącego powstania PGG z inwestorami było możliwe dzięki wcześniejszemu, zawartemu 19 kwietnia porozumieniu między zarządem Kompanii Węglowej i stroną społeczną. Zgodnie z jego zapisami pracownicy KW przechodząc do nowego pracodawcy, zachowają wszystkie dotychczasowe warunki pracy i płacy za wyjątkiem tzw. 14. pensji, która została zawieszona na okres maksymalnie dwóch lat. Dotychczasowe regulacje płacowe będą obowiązywać do czasu wprowadzenia nowego zakładowego układu zbiorowego pracy, co ma nastąpić do końca 2017r roku. Wypłata „czternastek” może zostać odwieszona przed upływem dwóch lat, jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa spółki. W związku z zawieszeniem „czternastek” obniżone zostaną płace dyrektorów kopalń i zakładów spółki, którzy ten element wynagrodzenia mają wliczony do pensji. Biznesplan nowej grupy zakłada utworzenie tzw. kopalń zespolonych. Od 1 lipca kopalnia Ziemowit ma zostać połączona z kopalnią Piast, a także mają być połączone kopalnie: Rydułtowy, Chwałowice, Jankowice i Marcel oraz rudzkie kopalnie: Bielszowice, Pokój i Halemba. Jako samodzielne nadal będą funkcjonować kopalnie Bolesław Śmiały i Sośnica. Część majątku Kompanii Węglowej ma zostać przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Do SRK ma trafić do 4 tys. pracowników, którzy będą mogli skorzystać z urlopów górniczych lub odpraw przewidzianych w tzw. ustawie górniczej.

W najbliższym czasie ma powstać zespół z udziałem związków, który będzie monitorował realizację biznesplanu oraz będzie miał wpływ na reorganizację nowej spółki.

Premier Beata Szydło wraz ze swoją ekipą zrealizowała więc część porozumienia z górniczymi związkami ze stycznia 2015r. Wciąż jednak na rozwiązania czekają górnicy z kopalni Makoszowy. Trwa również opracowanie programu dla Śląska, a wiceminister Grzegorz Tobiszowski zapowiada na czerwiec początek rozmów odnośnie strategii dla górnictwa z ramach prac Zespołu Trójstronnego.

 Jarosław Bolek
Fot. A.Hanusiak katowice.uw.gov.pl

 

Nowy zarząd PGG:

Prezes - Tomasz Rogala
Wiceprezes ds. produkcji - Piotr Bojarski
Wiceprezes ds. sprzedaży - Adam Hochuł
Wiceprezes ds. pracowniczych - Jerzy Janczewski 
Wiceprezes ds. finansowych - Andrzej Paniczek

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem