Liczą na determinację nowego prezesa

Związkowcy z Katowickiego Holdingu Węglowego liczą na determinację nowego prezesa spółki Tomasza Cudnego. - Na razie jednak, jak powiedział „Górnikowi” Bogdan Nowak - wiceprzewodniczący ZZG w Polsce,  nie ma żadnych rozmów na temat szczegółowego programu restrukturyzacji, kopalń zespolonych  czy połączenia z Węglokoksem Kraj.

 Po zmianach w zarządzie KHW znaleźli się również na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. Ekonomiki i Finansów - Jarosław Jaromin, zaś na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. Produkcji  Bronisława Gaj. Wcześniej Rada Nadzorcza  wybrała Krzysztofa Miśkę na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. Handlowo-Rynkowych oraz powołała wybranego przez załogę Wiesława Piechę na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. Pracy.

Nowy prezes Tomasz Cudny zaczynał pracę zawodową jako pracownik fizyczny w kopalni Makoszowy w Zabrzu. Po ukończeniu studiów na Wydziale Górniczym  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (specjalność-technika podziemnej eksploatacji złóż) podjął pracę w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu (1986-2006). Przeszedł tam wszystkie szczeble kariery zawodowej, począwszy od stażysty po kierownika działu górniczego, zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego. W chwili utworzenia Katowickiego Holdingu Węglowego  automatycznie stał się jego pracownikiem. Przez trzy lata był zatrudniony w Biurze Zarządu, w pionie technicznym, a następnie ekonomicznym. Następnie w roku 2011 roku wrócił do pracy w produkcji, w kopalni Wujek, a następnie Murcki-Staszic. W roku 2015 odszedł za stanowiska dyrektora kopalni Murcki-Staszic do spółki Tauron Wydobycie S.A., obejmując tam stanowisko wiceprezesa zarządu ds. technicznych.

W trakcie obrad senackiej komisji gospodarki narodowej i innowacyjności 7czerwca wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski powiedział, że: - decyzja, do której się skłaniamy, jest taka, aby KHW przekazać do Węglokoksu, a pewnym wsparciem byłaby Enea - ale Enea w formie podmiotu energetycznego, a nie poprzez zaangażowanie Bogdanki - mówił wiceminister energii.  Wskazał przy tym, że Bogdanka pozostanie samodzielną kopalnią. Natomiast zaangażowanie Enei w KHW wynikałoby z wyrażonej już w ub. roku przez tę spółkę woli kapitałowego wsparcia holdingu. Jednak kluczowa rola przypadnie Węglokoksowi. Proces restrukturyzacji KHW będzie rozłożony na kilka etapów. Jednym z etapów będzie kwestia rozmów z instytucjami finansowymi, aby rozłożyć obciążenia finansowe, szczególnie te z bankami, w perspektywie czasu, tak jak to miało miejsce w Polskiej Grupie Górniczej. Kolejny  etap to rozpoczęcie samego procesu inwestycyjnego i nadanie nowego charakteru poszczególnym kopalniom holdingu. Zaś w przyszłym roku, po pierwszym okresie restrukturyzacji kopalń KHW, ma dojść do połączenia holdingu w ramach Grupy Węglokoksu ze spółką Węglokoks Kraj, do której należy kopalnia Bobrek-Piekary. Katowicki Holding Węglowy miałby stworzyć jeden organizm wraz z kopalnią Bobrek-Piekary należącą obecnie do Węglokoksu Kraj.

Monika Kowalska

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem