Cyrk z „przeróbką”

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej  S.A. chciał przekazać  zakłady przeróbcze z kopalni Budryk i Knurów- Szczygłowice wraz z pracownikami  do Jastrzębskich Zakładów Remontowych. Najpierw był szok i niedowierzanie ze strony pracowników i związków zawodowych, że menedżerowie bez konsultacji podjęli  decyzję. A potem ostry protest załóg i zmiana decyzji.

 1 lipca do kopalni Budryk i Knurów - Szczygłowice dotarła informacja, że ich zakłady przeróbcze wraz z pracownikami mają przejść do Jastrzębskich Zakładów Remontowych. Na pracowników i związki zawodowe spadło to jak grom z jasnego nieba. Przyjęto to najpierw jako plotkę, ale kiedy związki otrzymały pismo z tą informacją stało się jasne, że to nie głupi żart wakacyjny niczym potwór z Loch Ness, ale bezczelna decyzja zarządzających JSW. Niekonsultowana ze stroną społeczną zresztą i łamiąca wszystkie dotychczasowe  porozumienia w tym  względzie. Złowroga informacja szybkością światła rozeszła się do załóg Budryka, i ruchów Knurów i Szczygłowice. Sytuacja była tak napięta, że groziła strajkiem i zatrzymaniem wszystkich trzech zakładów przeróbczych. Szybko powstała spontaniczna inicjatywa zbiórki podpisów pod sprzeciwem wobec decyzji JSW. Pismo związkowe wraz z podpisami poszło od razu do spółki o wyjaśnienie kuriozalnej decyzji (Pełna treść pisma znajduje się obok tekstu). 5 lipca pojawił się Artur Wojtków - zastępca prezesa zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej, który po spotkaniu ze związkami zawodowymi oświadczył, że ponieważ jest tak duży sprzeciw pracowników, to pracownicy nie przejdą do JZR tylko  same zakłady. Ale prawdopodobnie ludzie będą musieli podpisywać oświadczenie, że nie chcą przejść do JZR – zakomunikował wiceprezes z wyboru załogi. Jednocześnie na 11 lipca zaplanowano spotkanie związków zawodowych z zarządem spółki w tej sprawie.

Załoga nie może uwierzyć, że zarząd bez rozmów odgórnie posunął się do takiego bezczelnego kroku. Tym bardziej ,że przecież w poprzedzającym debiut giełdowy spółki porozumieniu, zawartym 5 maja 2011 roku pracownicy kopalń JSW zostali objęci 10-letnimi gwarancjami zatrudnienia i zachowania dotychczasowych zasad wynagradzania. Okres gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW S.A. wynosi 10 lat, licząc od dnia, w którym dokonane zostało upublicznienie akcji JSW S.A. Powyższe gwarancje są bezwzględnymi gwarancjami zatrudnienia - brzmi § 3 pkt 1 dokumentu, który warunkował zgodę związków zawodowych na debiut giełdowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ponadto - zgodnie z porozumieniem sprzed pięciu lat - warunki umów o pracę pracowników zakładów JSW mają pozostawać bez zmian i nie podlegać wypowiedzeniom do czasu zarejestrowania i wdrożenia w życie jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A., przy czym postanowienia porozumienia mają również zastosowanie przy ustalaniu warunków umów o pracę po dniu zawarcia porozumienia. Przejęcie pracowników przez JZR w trybie artykułu 23.1 Kodeksu pracy bez ich zgody skutkowałoby koniecznością wypłaty tym pracownikom odszkodowania. Organizacje związkowe funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) sprzeciwiły się próbie przeniesienia pracowników. Strona społeczna nie widzi natomiast przeszkód, by JZR przejął same zakłady, dzięki czemu możliwe będzie pozyskanie dodatkowych środków finansowych na ich remont, choć do końca nie wydaje się to najlepsze rozwiązanie. Modernizacja zakładów przeróbki mechanicznej węgla jest konieczna. Usprawni proces wzbogacania węgla. Kopalnie Budryk i Knurów-Szczygłowice posiadają w swoich zasobach najwyższej jakości węgiel koksowy typu 35 ("hard"). Od dobrej kondycji tych zakładów w coraz większym stopniu zależeć będzie dobra kondycja całej firmy. Jednak zmiana sytuacji pracowników odbiłaby się także na sytuacji w spółce, która musiałaby im wypłacić spore odszkodowania.

11 lipca na spotkaniu zarządu JSW ze strona społeczną menedżerowie zapewnili, że po proteście załóg wycofują się z decyzji o przekazaniu pracowników zakładów przeróbczych Budryka oraz kopalni Knurów-Szczygłowice do JZR. 15 lipca zarząd ma podjąć odpowiednią decyzję.

Skąd zatem cały cyrk i igranie z ogniem? Komu zależy na podnoszeniu niezadowolenia w kopalniach? Menedżerom? Następnym razem scenariusz i efekt takich nieudolnych decyzji może nie być tak łaskawy. Górnicy mają już dość bawienia się ich przyszłością. Są w takich momentach coraz bardziej zdesperowani i nieobliczalni. Dobrze, żeby o tym pamiętali rządzący spółkami węglowymi.

Jarosław Bolek
Fot. jsw.pl

 

Treść pisma związków zawodowych do zarządu JSW S.A.

Jastrzębie - Zdrój 01.07.2016 r.

Zarząd JSW S.A.

 W związku z pismem informującym o zamiarze przejęcia pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" w Ruchach "Knurów" i "Szczygłowice" oraz Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Kopalni Węgla Kamiennego "Budryk" przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informujemy, że Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. nie wyrażają zgody na takie przejęcie.

Przypominamy, że w porozumieniu z dnia 5 maja 2011 r. pracownicy kopalń JSW S.A. zostali objęci 10-letnimi gwarancjami zatrudnienia i wynagradzania, a przejęcie pracowników w trybie art. 23.1 kodeksu pracy bez ich zgody poskutkuje koniecznością wypłaty tym pracownikom bardzo dużych odszkodowań, na które JSW S.A. w dniu dzisiejszym nie stać. Przypominamy, że w porozumieniu tym & 1 pkt. 1i 2 ma brzmienie:

"Dotychczasowe warunki umów o pracę pracowników zakładów JSW S.A. nie ulegną zmianom i nie będą podlegać wypowiedzeniom do czasu zarejestrowania i wdrożenia w życie jednolitego ZUZP dla Pracowników JSW S.A.

Postanowienia Porozumienia mają również zastosowanie przy ustalaniu warunków umów o pracę po dniu zawarcia porozumienia."

Natomiast & 3 pkt. 1 ma brzmienie:

"Okres gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW S.A. wynosi 10 lat, licząc od dnia, w którym dokonane zostało upublicznienie JSW S.A. Powyższe gwarancje są bezwzględnymi gwarancjami zatrudnienia."

W związku z faktem, że Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. zamierzają podjąć działania dotyczące zmiany warunków zatrudnienia przejmowanych pracowników JSW S.A. oraz dostosować te warunki do obowiązujących w JZR informujemy, że nie wyrażamy zgody na przejęcia pracowników JSW S.A. przez JZR.

 

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem