Górnicze zaplecze apeluje o dialog

Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu Innovo wystosowała pismo do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, w którym przedstawia katastrofalny stan zaplecza górniczego i wzywa rząd do dialogu przy okazji restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego.

„… Powstaje pytanie jak zostanie rozwiązana kwestia długów KHW, które sięgają 2,5 mld zł, w których również mieszczą się należności za dostarczony KHW sprzęt górniczy (sprzedany, wyleasingowany czy wydzierżawiony) oraz należności za wykonane roboty górnicze – pyta w liście do ministra energii Krajowa Organizacja    Innowatorów Przemysłu Innovo. Wskazuje również w piśmie m.in. na to, iż w ostatnim okresie w dużej mierze to sektor zaplecza okołogórniczego musiał przejąć na siebie rolę organizatora obsługi finansowej projektów inwestycyjnych dedykowanych dla firm górniczych, co dodatkowo obciążało je zarówno od strony organizacyjnej, jak i finansowej.  - Jednocześnie z dużym niepokojem obserwujemy podejście instytucji finansowych oraz powołanych specjalnych firm czy programów celowych do aktualnej sytuacji w polskim sektorze górnictwa węgla kamiennego w tym szczególnie trudnym dla całego sektora okresie. Wszystkie one w ostatnich miesiącach drastycznie ograniczyły swoje zaangażowanie przewidziane dla branży górniczej - w niektórych przypadkach zupełnie wycofując się z finansowania projektów inwestycyjnych dla spółek górniczych. Zaś produkowane przez firmy zaplecza górniczego maszyny i urządzenia górnicze wymagają znacznego zaangażowania środków finansowych, którego to ciężaru poszczególne firmy nie mogą unieść finansując produkcję jedynie z własnych środków. Od kilku lat KHW stopniowo wydłużał terminy płatności i tak, obecnie przy umowach dzierżawy w przetargach w ramach zamówień publicznych oczekuje terminów płatności 90 dniowych, dodatkowo płaci z opóźnieniem sięgającym 60 dni - zaznaczono w piśmie skierowanym do ministra energii. Innovo wskazuje  ponadto, że w ostatnich dwóch latach polskie kopalnie zamówiły czterokrotnie mniej sprzętu górniczego niż w latach poprzednich - bynajmniej nie z powodu braku zapotrzebowania na maszyny i urządzenia górnicze - ale redukcje budżetów na ten cel, co zauważalne jest w spółkach zaplecza górniczego, a w konsekwencji powoduje niedoinwestowanie kopalń, które bez wydajnego i sprawnego sprzętu nie zwiększą wydajności wydobycia.  W piśmie zaznaczono, że nieuregulowanie zobowiązań przez KHW zagraża dalszemu funkcjonowaniu firm z górniczego zaplecza.  - Obawy nasze nie są bezpodstawne w świetle bardzo trudnej sytuacji KHW, o wiele trudniejszej niż niegdyś Kompanii Węglowej, co zresztą przyznał w wywiadach prasowych Pan Minister, a dotychczasowe zaangażowanie na poziomie 700 mln zł Enea, Węglokoksu i Towarzystwa Finansowego Silesia nie jest wystarczające - zaznaczono w piśmie.  W procesie restrukturyzacji KHW nie można zapomnieć o ogromnej rzeszy firm i pracowników powiązanych z górnictwem. Wyrażamy nadzieję, że przygotowując plan naprawczy mają Państwo świadomość tej sytuacji, bowiem na ok 50 tys. pracowników górnictwa przypada ok 150 tys. pracowników z obszaru zaplecza. 

Należy pamiętać, że stabilne zaplecze okołogórnicze oparte o krajowych producentów i dostawców usług jest jednym z kluczowych elementów realizacji skutecznej i efektywnej restrukturyzacji polskiego górnictwa. Brak zabezpieczenia bezpieczeństwa finansowego rodzimych firm z zaplecza może doprowadzić do problemów setek przedsiębiorstw, tragedii tysięcy pracowników i ich rodzin oraz z całą pewnością negatywnie wpłynie na stabilność gospodarczą regionu, a także polskich kopalń”.   (…) apelujemy o przekazanie informacji i podjęcia dialogu na temat restrukturyzacji KHW przy udziale firm zaplecza górniczego - nie tylko jako istotnego wierzyciela KHW ale przede wszystkim firm zaplecza będących istotnymi pracodawcami na terenie Śląska”.  W firmach zaplecza górniczego chcą, by resort energii prowadził - w kontekście restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego - dialog również z nimi, a nie tylko z przedstawicielami sektora bankowego.

Red.
fot: KW S.A.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem