Biznes i prawo

Kim jest notariusz i czym się zajmuje?

Kim jest notariusz?

Notariusz, dawniej w Polsce określany był mianem rejenta. Jest to prawnik, który konstruuje akty stosowania prawa, a także w pewnym zakresie także udzielający pomocy prawnej. Powołuje go Minister Sprawiedliwości. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie określono, iż notariusz stanowi zawód zaufania publicznego. Notariusz jest uprawiony do sporządzania aktów notarialnych, oraz wykonywania innych czynności notarialnych. Warto się dowiedzieć jakie to czynności, aby wiedzieć z jaką kwestią się do niego udać.

Zadania notariusza

Podkreślenia wymaga fakt, że lista czynności wykonywanych przez notariusza jest jednakowa na terenie całego kraju. Najbardziej kojarzącymi się z pracą notariusza czynnościami jest m.in. dokumentowanie różnych umów dotyczących nieruchomości, przeważnie umów sprzedaży, oraz darowizny. 

W celu zakupienia lub sprzedaży domu, mieszkania, działki czy innej nieruchomości, konieczne jest udanie się do notariusza i spisanie umowy w formie aktu notarialnego. Stanowi to finał transakcji pomiędzy osobą sprzedającą a kupującą, a dodatkowo warto pamiętać, że osoba, która taką umowę sporządza, musi być notariuszem, aby była to czynność ważna w świetle prawa. 

Do notariusza należy się udać także w celu sporządzenia intercyzy, czyli małżeńskiej umowy majątkowej, która rozdziela majątki małżonków. Warto pamiętać, że intercyzę można zawrzeć zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. 

Kolejne kwestie, którymi zajmuje się notariusz to sprawy spadkowe. Nie każdy wie, że w tym zakresie spraw nie trzeba udawać się do sądu, a wystarczy sama wizyta w kancelarii notarialnej. Stanowi to opcję uproszczoną i trwającą znacznie krócej niż postępowanie sądowe. W tym celu, wszyscy spadkobiercy powinni udać się do kancelarii notarialnej i wyrazić zgodę na zrealizowanie sprawy spadkowej.

Notariusz w mieście Olsztyn

Oprócz wymienionych zadań, zawód notariusza łączy się również z innymi czynnościami, a zakres tychże czynności jest naprawdę szeroki. Są to poświadczenia notarialne, takie jak poświadczenia zgodności z oryginałem, protokoły, testamenty, czy też poświadczanie pełnomocnictwa do prowadzenia spraw. Kancelaria notarialna to miejsce, do którego należy się udać także w celu sporządzenia różnego rodzaju umów, takich jak umowy dotyczące użytkowania wieczystego, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub związanej z darowizną.

Ponadto, są to również umowy sprzedaży, oraz pożyczki czy ustanowienia hipoteki. Notariusz to osoba, która swym podpisem poświadcza różne czynności wykonywane przez jego klientów. Jak wspomniano wcześniej, katalog zadań wykonywanych przez kancelarie notarialne jest tożsamy w całej Polsce. W mieście Olsztyn, oczywiście również można skorzystać z jego usług.

Jak widać, kancelaria notarialne to miejsce, do którego warto się udać w celu sporządzenia różnych istotnych dokumentów.