Czy istnieje jeszcze przepis pozwalający na ubieganie się o emeryturę z tytułu wykonywania ciężkiej pracy pod ziemią?

Jestem obecnie bardzo schorowany. Przepracowałem łącznie 33 lata okresów składkowych i nieskładkowych. W 1991r. ze względu na stan zdrowia musiałem zrezygnować z pracy pod ziemią, której wtedy miałem 13 lat. Informuję, że urodziłem się w 1952r. Czy jest jeszcze przepis pozwalający na ubieganie się o emeryturę z tytułu wykonywania ciężkiej pracy pod ziemią?

Czytelnik z Brzeszcz

 

Józef Solich odpowiada:
Pytanie sformułował Pan bardzo ogólnie, dlatego musimy na nie odpowiedzieć twierdząco, bowiem tę kwestię regulują postanowienia ustawy  o emeryturach i rentach z FUS  w zakresie emerytur górniczych. Sądzimy, że Pan oczekuje odpowiedzi na pytanie czy istnieją jakiekolwiek przepisy pozwalające na skrócenie wieku emerytalnego w podobnych  przypadkach jak  Pański przebieg pracy z uwzględnieniem pracy górniczej. Tak istnieją, jednak nie wiemy czy Pan z tego będzie mógł skorzystać bowiem nie podał Pan stażu okresów składkowych i nieskładkowych jaki posiadał w dniu 01.01.1999r. Jeśli miał Pan tych okresów w wymiarze co najmniej 25 lat na dzień 01.01.1999r to o prawo do emerytury będzie Pan mógł ubiegać się na podstawie postanowień art.184 w związku z art.39 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Oznacza to, że osoba korzystająca z tych postanowień musi udokumentować na dzień 01.01.1999r co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli spełnił Pan w/w warunek to za każdy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obniży się o 6 miesięcy wiek emerytalny który w tym przypadku wynosi dla mężczyzn 65 lat . Jeśli do dnia 01.01,1999r nie udokumentuje Pan wymaganych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych to niestety  ale posiadane 13 lat pracy górniczej  nie wpłynie na nabycie wcześniejszych uprawnień emerytalnych. Jeśli w takim przypadku stan Pana zdrowia pozwolił by na dopracowanie brakujących 2 lat pracy górniczej do   15 lat to wtedy mógłby Pan  ubiegać się o prawo do emerytury pomostowej po ukończeniu wieku 60 lat.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem