Rada Dialogu Społecznego – nowa jakość?

Choć Rada Dialogu Społecznego działa już rok to wciąż nie ma pełnego zadowolenia z jej funkcjonowania. Mimo wielu dobrych chęci ze strony partnerów społecznych RDS jak na razie nie odgrywa roli prawdziwego forum dialogu między stroną społeczną, a rządem. Nie oznacza to, że nie zajmowano się ważnymi tematami dla pracowników i życia gospodarczego. Owszem, ale tylko na zasadzie poruszania tematu, przy czym ostateczne decyzje i tak zapadały w gabinetach ministrów. Powstanie Rady Dialogu Społecznego miało to radykalnie zmienić widać jednak że rok czasu to zbyt mało na odejście od niechlubnych zachowań  rodem z  wcześniejszej Komisji Trójstronnej.

Docieranie się stron w dialogu to jedno ale czym innym jest praca merytoryczna. Poruszaliśmy w tym czasie wiele ważnych tematów. Między innymi dotyczących wynagrodzenia personelu medycznego, Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czy sprawy reformy oświaty.

Lepiej wyglądają efekty prac strony pracowników i pracodawców. Podczas prac plenarnych udało się przyjąć 17 uchwał w ważnych ze względów ekonomicznych i społecznych oraz pracowniczych. Kilka z nich to efekt pracy Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Do sukcesów związków zawodowych należy wynegocjowanie porozumienia w sprawie zgłoszonego kilka lat temu przez OPZZ postulatu ustanowienia godzinowej stawki minimalnego wynagrodzenia. Dzięki temu rozwiązaniu ograniczymy umowy śmieciowe, a dodatkowo pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie oraz będą mogli liczyć na dodatek za pracę w porze nocnej, który dotychczas im nie przysługiwał. Kolejny sukces to wprowadzenie nowych klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. OPZZ postulowało wprowadzenie tego rozwiązania jeszcze, gdy funkcjonowała Komisja Trójstronna. Mamy obowiązek zatrudniania na umowie o pracę w zamówieniach publicznych, a zamawiający muszą płacić pracownikom co najmniej płacę minimalną. 

Dariusz Potyrała – członek Rady Dialogu Społecznego, przewodniczący ZZG w Polsce.

 

Tematy zgłoszone przez OPZZ do prac Rady Dialogu Społecznego w 2016 r.

 1. Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wcześniejsze przejście na emeryturę w zależności od stażu ubezpieczeniowego – 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn.
 2. Wprowadzenie rozwiązań prawnych dotyczących ustanowienia stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z propozycją legislacyjną OPZZ.
 3. Wprowadzenie zmian do ustawy o związkach zawodowych, realizujących prawo koalicji związkowej - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca br.
 4. Wprowadzenie rozwiązań prawnych wzmacniających autonomiczny dialog w zakładzie pracy, w tym upowszechnienie zawierania układów zbiorowych pracy.
 5. Ratyfikacja w całości Konwencji nr 102 MOP dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego z 1952 r., a w szczególności części IV dotyczącej świadczeń w czasie bezrobocia.
 6. Wprowadzenie w podatku PIT dwóch nowych stawek podatkowych i odpowiadających im progów podatkowych 15%-50%, zgodnie z propozycją legislacyjną OPZZ, oraz zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.
 7. Zwiększenie roli klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
 8. Propozycje zmian w edukacji w zakresie ustroju szkolnego i obowiązku szkolnego.
 9. Polityka lekowa państwa przyjazna dla pacjentów.

Rada Dialogu Społecznego (RDS) została powołana przez Prezydenta RP w dniu 22 października 2015 r., na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym.

RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Rada Dialogu Społecznego stanowi nowe otwarcie w relacjach rząd – pracodawcy – pracownicy. Ma inne uprawnienia niż Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych i cele do osiągnięcia.

Cele Rady Dialogu Społecznego:

- zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;

- realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;

- działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;

- wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Skład

Członkami statutowymi Rady Dialogu Społecznego są przedstawiciele: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców. W pracach Rady (z ramienia OPZZ) bierze udział  między innymi Dariusz Potyrała – przewodniczący ZZG w Polsce. Wchodzi również w skład zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Reprezentatywne organizacje związkowe:

 • NSZZ „Solidarność”,
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • Forum Związków Zawodowych.

Reprezentatywne organizacje pracodawców:

 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Konfederacja „Lewiatan”,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Związek Pracodawców Business Centre Club .

 

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem